1 Ketamina 5c
2 Free Party 6a
3 Bar los Rosales 6b

1 i 2 Rapel 10 m
3 Rapel 15 m

Obertes per:
Marcel Millet i Genís H.G.

Més info al Refugi.